Ethernet-Förlängare

Ethernet-Förlängare gör det möjligt att använda 2-tråds signalkabel för att bygga nätverk via teknikerna SHDSL samt VDSL. VDSL är den snabbaste tekniken men är mer begränsad till hur långt man kan kommunicera över 2-tråds kabeln i jämförelse med SHDSL.

Powerline kan förutom kommunikation över elnätet även användas för kommunikation över en vanlig 2-tråd som teknikerna SHDSL/VDSL, avståndet är mycket begränsat men ger den högsta hastigheten.

SHDSL
VDSL
Powerline