Molntjänster - M2M

M2Me och Connectivity Service är två populära s.k. molntjänster för support, service och datainsamling.