INL System erbjuder produkter för Industriell Datakommunikation. Vi tillhandahåller även utbildningar och andra tjänster inom Industriellt Ethernet och TCP/IP.

Säkra fjärranslutningar via Internet till maskinnätverk, M2Me är en serverbaserad molntjänst.

Läs mer

Routrar/Switchar för IEC 61850-3 - Standarden för kommunikationsnät och system för kraftanläggningar.

Läs mer

Ringnätverk med en mycket snabb omkonfigurering vid länkbrott, eRSTP bakåtkompatibel med RSTP.

Läs mer
VPN klient iOS

Enkelt och Säkert! Fjärranslutningar till Connectivity Service eller våra routrar från IPhone eller iPad.

                                                              Läs mer

Insys Connectivity Service är en molntjänst som hjälper dig att bygga ett privat VPN nätverk på Internet.

                                                               Läs mer

Bygg ut ditt nätverk över 2-tråds signalkabel. Enkelt och helt transparent!

                                                              Läs mer